Sunday, February 04, 2007

More on Yen Carry Trade

Nouriel Roubini and Brad Setser of RGE Monitor have both written interesting posts on the damage and distortions created by the yen carry trade of certain hedge funds. Aside from the distortions created already today, it could create big problems if it is suddenly reversed, as happened in 1998.

U.S. Treasury Secretary Henry Paulson however is completely clueless on the subject, dismissing European complaints about yen weakness by saying it is priced on a "competitive market". Are interest rates -the basis of the carry trade holding down the yen- set by "competitive market forces"? I don't think so. But I guess it is to much to ask from someone who is only Treasury Secretary to understand such a elementary economic truth.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hej
Jag har en annan fråga, som jag funderat på en del, och som du kanske skulle kunna kommentera på något sätt?
Jag läser en hel del om den starkt ökande penningmängden globalt, vilket bör innebära inflation vad jag kan förstå.
Nu har jag sett, att den svenska penningmängden(M3) ökar snabbare än t ex i EURO och USD.
Vad betyder detta? Beror det på att kreditexpansionen gåt på högvarv?
Vad får det för konsekvenser för oss i Sverige, och för kronan?

10:55 AM  
Blogger stefankarlsson said...

Effekten av den snabba penningmängstillväxten har hittills mest fått till följd att tillgångspriser (fastighetspriser, aktiekurser) stigit. Följden av det är att det byggs upp osunt höga skuldnivåer och överinvesteringar, något som innebär problem på längre sikt. Dessa problem lär dyka upp när den snabba penningsmängdstillväxten börjar sprida sig till konsumentpriserna vilket kan tvinga Riksbanken till dramatiska räntehöjningar.

3:29 PM  

Post a Comment

<< Home