Thursday, October 12, 2006

Vad Stegö-Chilo borde ha sagt

Så nyblivna kulturministern, förra Timbrochefen Cecilia Stegö-Chilo har inte betalat den orättfärdiga TV-licensen. Först skyllde hon på att hon bott utomlands tidvis, men det var en rätt så uppenbar lögn eftersom hon inte betalade de 5 åren före hon 1995 flyttade och sedan hon 1997 flyttade tillbaka har hon haft hela 9 år på sig att betala. Eftersom hon uppenbarligen insett hur genomskinlig den lögnen är har hon nu valt att helt enkelt säga att det finns ingen förklaring.

Det är klart att det finns en förklaring. Det är bara det att hon är alldeles för feg, för att säga det. Det hon borde säga är det som troligen är sanningen: nämligen att hon är ideologisk motståndare till den orättfärdiga skatt som går under eufemismen "TV-licens" och att hon så att säga ägnade sig åt civil olydnad genom att vägra betala denna orättfärdiga skatt.

Hon borde vidare ha sagt att hon nu som minister visserligen finner det lämpligt att nu lyda det existerande regelverket och betala "TV-licens", men att hon som minister kommer att verka för att denna orättfärdiga skatt ska avskaffas så snart som möjligt.
Detta kan kanske dröja något år eftersom Kd och det parti vissa liberaler märkligt nog valde, c, är för den, men att hon kommer att verka för att övertyga dem.

Då hade hon vunnit min respekt iaf. Men istället så kommer hon bara med patetiskt genomskinliga lögner och vägrar stå upp för sin åsikt.

Jag noterar för övrigt att Aftonbladets ultrafeministiska ledarskribent Åsa Petersen (ÅP) kräver Stegö-Chilos och Maria Borelius avgång. Men lilla gumman (lite manlig härskarteknik passar bra här :-)) då! Har du glömt genusperspektivet? Förespråkar du att två kvinnliga ministrar ska avskedas och därmed förskuta könsfördelningen i regeringen i patriarkal riktning?

Var det inte du som skrev "Moderaternas Fredrik Reinfeldt, den blivande statsministern, låter riktigt gubbig när han säger att ”vi ska utgå från att personer som är lämpade för jobbet får uppdrag”. Goddag yxskaft. Det är när kvinnor INTE kvoteras som ”personer lämpade för jobbet” förbises. "

Här har ju Reinfeldt plockat in två kvinnor till två onödiga ministerposter av det troliga skälet att nå en nästan jämn könsfördelning och så klagar du på resultatet. Skulle inte kvoteringen säkerställa att de mest lämpade fick jobbet?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home