Sunday, November 19, 2006

Regeringens självförvållade problem

Opinionsmätningar visar på ett stort tapp för regeringen och framgångar för (s). Orsaken anses främst vara striden om a-kassan. Det riktigt ironiska här är att de här problemen är ett resultat av regeringens ohederliga bokföring i syfte att locka till sig väljare. Något som fiffigt utnyttjats av (s) och facken.

Regeringen har ju alltså då föreslagit ett så kallat jobbavdrag där inkomstskattens ska sänkas för arbetande personer. Men på grund av att man inte vågar genomföra några omfattande besparingar måste denna skattesänkning betalas huvudsakligen av skattehöjningar. Dock har regeringen valt att kalla många av dessa skattehöjningar för "avgiftshöjningar" för att kunna lura borgerliga väljare att skattesänkningarna netto är större än vad de i själva verket är. En av dessa "avgiftshöjningar" är då höjningen av a-kasseavgiften, som ju blir till en skatt snart eftersom den blir obligatorisk.

Man kan ju fråga sig varför de väljer att höja a-kasseavgiften när det hade varit lika bra att skippa den höjningen och genomföra ett mindre jobbavdrag. Hade det blivit en nämnvärd differentiering av avgiften beroende på arbetslöshetsnivån hade det i och för sig haft poängen att motverka överdrivna lönekrav som ökar branchens arbetslöshet, men nu ska det ju inte bli så.

Iallafall, resultatet av regeringens ohederliga bokföring där man döper om delar av skatten till a-kasseavgift är att det låtit (s) och dess allierade fackföreningar att selektivt rikta in sig på just "avgifts"höjningen samtidigt som man förtiger jobbavdraget. Detta är ju förstås minst lika ohederligt som regeringens hantering av det hela, men det har visat sig effektivt då medierna varit dåliga på att påpeka denna ohederlighet från sossarnas sida.

Hade regeringen avstått från sitt trixande i frågan och presenterat ingen a-kasse "avgifts"höjning samtidigt som man bantat jobbavdraget med motsvarande belopp då hade man sluppit dessa problem. Dishonesty strikes back, kan man säga.

Med tanke på att det är hela 46 månader kvar till valet så är ju i och för sig dagens opinionssiffror något regeringen inte behöver ligga sömnlös över. Men risken är ju att (s) kan återanvända det 2010.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home