Monday, April 16, 2007

Now Even Larry Kudlow Acknowledges Inflation

When even people who have a vested interest in denying something acknowledges it, you know the case for it is really overwhelming. For example, today, even people who supported the Iraq war acknowledge that Iraq is a mess. Indeed, even some people who still think the Iraq war was a good idea feel compelled to admit that Iraq is a mess.

Similarly, as a sign that the inflation outlook is really bad, now even arch-dove Larry Kudlow feel compelled to admit there is strong inflationary pressures in the U.S. economy. Kudlow has been a master in denying it, constantly changing standards and definitions as to what predicts and measure inflation. As every indicator around points to rising inflationary pressures, he no longer has any choice but to acknowledge that there really is strong inflationary pressures. Now, I suspect Kudlow won't stay hawkish for long. As soon as just one of his indicators turns dovish, he will too, even if all the remaining indicators support the hawkish position. But the fact that even Kudlow feels compelled to acknowledge inflation clearly illustrates that it is a big problem.

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Even if "everybody" knows that the most expensive words in the english language is "It´s different this time".

The theory "we live in a new era" has become more popular among people "who ought to know better".

For example: Christer Gardell (the hedgefund-man, The CEO of Sandvik and Leif Östling of Scania, have joined this growing "movement".

If these people "live their own book". They certainly will have some verry expensive experience in the future.

But "experience is what they call their mistakes"

9:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hej
Sveriges penningmängd M3 har ju ökat mycket kraftigt senare tid(17%).Jag är inte ekonom, men vad jag förstår, innebär det att det skett genom en kraftig ökning av krediter(bolån mm).
Enligt ekonomisk teori är en ökning av penningmängden lika med inflation. Jag har inte märkt någon större prisinflation vad gäller levnadsomkostnader, däremot har jag noterat att börskursen och villapriserna stiger.
Enligt en uppgift jag såg i the economist, har de svenska villapriserna gått upp något mer än de amerikanska villapriserna. Den slutsats jag drar, är att vi har en minst lika stor bostadsbubbla som i USA. Samtidigt som vi också har en börsbubbla.
Fråga: Dessa bubblor bör ju spricka någon gång framöver, innebär det då att penningmängden kontrakterar, eller finns de kvar i systemet och spiller över i en prisinflation avseende konsumtionsvaror?

Fråga 2: När penningmängden ökar, innebär det att bankerna i Sverige skapar/trycker elektroniska pengar ur tomma luften och lånar ut dem till ex villalån? Eller hur fungerar det?

Fråga 3: När/om våra bubblor brister, hur allvarlig tror du att en eventuell krasch kan bli?

Kenneth H

10:16 AM  
Blogger stefankarlsson said...

Vad gäller din första fråga så säger inte ekonomisk teori att högre penningmängd nödvändigtvis behöver resultera i högre konsumentpriser. Det blir det bara i den grad de nyskapade pengarna används för konsumtion. Och i de tidiga stadierna av konjunkturcykeln så brukar penningmängdsökningar som nu i första hand användas för att trissa upp tillgångspriser (priser på fastigheter och aktier). Då skapas med andra ord en bubbla.

Bubblan spricker när det inte längre blir något penningflöde till tillgångssektorerna, dvs endera när penningmängdstillväxten kraftigt minskar eller när den avleds till konsumtionssektorn och resulterar i högre konsumentprisinflation.

Vad gäller fråga 2 så är det så att penningmängden idag i huvudsak inte består av sedlar och mynt utan främst av elektroniska pengar. Och det går vanligen till så att bankerna beviljar lån och lånar ut pengar som de själva via lånet skapat.

Vad gäller fråga 3 är det svårt att svara på idag. Jag tror inte någon krasch kommer före 2009 och mycket kan hända innan dess. Men det finns en hög risk för en ganska djup kris
(inte på 30talsdepressionsnivå, men kanske i klass med det tidiga 90talets kris) med tanke på hur Riksbankens räntepolitik i kombination med regeringens fastighetsskattereform kommer att skapa farligt höga skuldsättningsnivåer hos de svenska hushållen.

10:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hej igen
Tack för ditt svar.

En sak som jag och förmodligen andra inte riktigt är insatta i är hur det kommer sig att bankerna kan skapa pengar ur tomma luften när de beviljar lån?

Jag trodde(åtminstone förr) att man lånade ut sparares insatta pengar och gav spararna en del av räntan låntagarna betalar.

Ifall bankerna dessutom kan skapa ytterligare pengar ur tomma luften och tjäna räntor på pengar de inte har/hade, så verkar det ju vara rätt lättförjänta vinster.

Vinster på pengar som inte finns/fanns!!

Tacksam för en förklaring av sammanhangen:

Kenneth H

9:08 AM  
Blogger stefankarlsson said...

Banker kan bevilja lån som är utformade som så att det blir ett "sparkonto" med negativ saldo och hög ränta. Dessa pengar som lånas ut återkommer sedan till banken via de positiva saldon som de företag/personer låntagaren betalar till. På så sätt är det samma som tidigare, men med orsakssambandet omvänt. Dvs processen startar med lånet, snarare än med insättningen.

3:51 PM  

Post a Comment

<< Home