Monday, August 28, 2006

Den ena handen vet inte vad den andra gör

Jag såg nyss på Rapport. Där visades först ett inslag där Göran Persson i SVT:s utfrågning bekräftade vad jag påpekade i en tidigare post om elpriserna: nämligen att socialdemokraterna eftersträvar höga elpriser trots att de hycklande låtsas vara bekymrad över detta fenomen. Han sa nämligen då klart att det inte var tal om att försöka pressa priset eftersom då skulle det sända en signal att folk inte skulle spara el.

Sen visades ett inslag där Perssons ansvarige minister Mona Sahlin fördömde elbolagen (inklusive då statligt ägda Vattenfall) för att ta ut för höga priser och sa att hon tänkte vidta ett antal åtgärder för att se till att priset pressas dvs just det hennes chef just sa var oacceptabelt.

Ytterligare en illustration av ologiken och hyckleriet i den socialdemokratiska världsbilden.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tittaren får här fråga sig ifall det är Göran eller Mona som bestämmer detta. Naturligtvis får Mona snabbt kräla av scenen i förnedring; hennes härskarord är bara bjäbbandet av en Paris Hilton-hund i husses famn.

En enkel tumregel är det bortkastad tid att lyssna på svenska ministrar. Alla utom en lägger sig platt när andra order kommer, och den siste kvarvarande bryr sig inte om vad han lovar eller har lovat.

10:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

pressas priset så sänks ju skatteintäkterna för staten (läs: sossarna, som ju ser sig som staten)...

och hela talet om att vi skall minska elförbrukningen förstår jag mig inte på. sådant som ransoneringar kan bara behövas i antingen krigstider, eller i planekonomier. så vitt jag vet ligger vi inte i krig...

1:10 PM  

Post a Comment

<< Home