Friday, October 13, 2006

TV-licensen-en ovanligt irrationell skatt

Som fortsättning på föregående post så ska jag nu utveckla varför "TV-licens" är en orättfärdig och i alla avseenden idiotisk skatt.

Först och främst är idén med "public service" TV orättfärdig. Ingen borde bli tvingad att betala för program som de kanske inte uppskattar och kanske till och med tycker är avskyvärda.

Det argument som förs fram för "public service" är att hade TV bara varit privatfinansierat hade det bara blivit såpoperor, dokusåpor och liknande underhållningsprogram. Detta är ju nonsens. Då det ju finns en efterfrågan på seriös samhällsbevakning så skulle privatfinansierade TV-bolag naturligtvis komma med det och det är ju just det de gör i TV4 och i länder där privatfinansierade TV-företag dominerar.

Vissa "smala" program som särskilda program på jiddish, samiska eller finska skulle förmodligen inte sändas, men jag ser inte nyttan med sådana program. Att staten ska uppmuntra ökat etniskt medvetande (vilket skulle kallas rasism om det var för svenskar) bland minoritetsgrupper är knappast önskvärt ur ett liberalt perspektiv och nyttan med några smala kulturprogram för några kultursnobbar är ytterst tvivelaktig. Och om det nu vore så otroligt viktigt med dessa program så vore det enormt mycket billigare att subventionera sådana sändningar i privata TV-bolag med det belopp som krävs för att de ska sända programmen.

Istället borde SVT bli helt privatfinansierat: endera genom reklamfinansiering eller genom frivilliga avgifter likt de som TV1000 och Canal+ tar ut. Jag som inte har något emot reklam skulle helt klart föredra reklamfinansiering.

Den andra viktiga saken att tänka på här är att även om vi nu för diskussionens skull antar rättfärdigheten i "public service" TV är "TV-licens" ett korkat sätt att finansiera det.

Först låt oss ha på det klara att "TV-licens" är en skatt och inte en "licensavgift". Alla avgifter som är obligatoriska är och kan inte vara något annat än en skatt. "TV-licensen" fungerar exakt som en skatt på TV-apparater.

Att man låtsas att den är något annat än en skatt beror förmodligen på den bild SVT vill ha av sig själv som en "fri television". Men den är allt annat än "fri" från staten. Det är staten som gett den exklusiv rätt till intäkterna från en viss skatt, det är staten som beslutar om skattens storlek, det är den statliga myndigheten Radiotjänst som driver in skatten, det är staten som beslutar om ramarna för programutbudet, det är staten som utser styrelsen för SVT och SR och denna styrlese består huvudsakligen av gamla avdankade politiker.

Kort sagt: SVT är ingen "fri television" utan en ren statstelevision.

Vad som är riktigt absurt med skatten är att man upprättat en särskild myndighet ,Radiotjänst, som är skiljd från staten. Detta innebär ett okänt antal miljoner i onödiga omkostnader (Av det faktum att de har 200 anställda kan man gissa sig till att det är sisådär 50 till 100 miljoner som "slängs i sjön").Om man nu ska ha den så hade det varit mycket vettigare att låta Skatteverket driva in den, vilket då inneburit en direkt samhällsekonomisk vinst på 50 till 100 miljoner.

Det är således totalt vettlöst, även om vi nu för diskussionens skull antar legitimiteten i "public service" TV, att ha en särskild TV-licens. Varför lever då en så uppenbart irrationell ordning kvar?

Dels handlar det om att lura vissa lättlurade personer (vilket det finns skrämmande många av) om att SVT är "fri televison" snarare än vad det egentligen är, statstelevision. Vissa tror ju besynnerligt nog att om skatten indrivs av den statliga myndigheten Radiotjänst snarare än en annan statlig myndighet, Skatteverket då visar det att SVT inte är statligt.

Det andra skälet stavas regionalpolitik. Radiotjänst är som sagt för Sverige en parasitär, skadlig institution, men för Kiruna ger den inkomster. Så på grund av strävan att gynna Kiruna på andras bekostnad så inrättas därför en institution som för Sverige som helhet är negativt.

Detta är ytterligare ett exempel på hur den politiska processen leder till mindre rationella lösningar än marknadsprocessen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home