Monday, December 11, 2006

Aftonbladets kuggfråga

Aftonbladet meddelar att regeringen inte kommer ha något absolut mål om jämn könsfördelning bland statliga toppchefer även om det antyds att det ändå ska vara en faktor som eftersträvas. Varpå Aftonbladet har en webbfråga om "blir det färre kvinnliga chefer nu?". Men det är ju värsta kuggfrågan. Självfallet blir det färre kvinnor om man är helt könsneutral än om man utöver de kvinnor som väljs in på kompetens därutöver direkt väljer en del kvinnor just för att de är kvinnor. Den relevanta frågan är "hade det varit rätt att för den jämna könsfördelningens heliga ko välja bort kompetenta medlemmar av ett kön till förmån för mindre kompetenta medlemmar av det andra könet?".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home