Saturday, September 16, 2006

Halvösterrikisk debattartikel

Intressant. Svenska Dagbladet publicerar debattartikel med en närmast "österrikisk" karaktär där man varnar för de negativa bieffekterna av den höga penningmängdstillväxt som Riksbankens lågräntepolitik ledit till.

Jag har ju på denna blogg och i min mises.org artikel om Sverige upprepade gånger fört fram samma synpunkt och försökt få det publicerat just på SvD brännpunkt, men det har tyvärr i stort sett ignorerats. Det är ju förstås bra att det nu äntligen uppmärksammats i en ledande tidning.

1 Comments:

Blogger CM Ewerhard said...

Socialdemokraterna talar om ett "dukat bord". Precis som du skriver är troligen räntehöjningar att vänta. Penningmängdökningen är ju väldigt stor just nu, större än under IT-boomen. De räntehöjningar som Riksbanken redan har förberett kan lätt "ätas upp" av en ökad officiell inflation och därmed en högre inflationspremie.

12:06 PM  

Post a Comment

<< Home