Monday, September 11, 2006

Reinfeldt oväntat stark

I gårdagens duell mellan Persson och Reinfeldt gjorde Reinfeldt ett oväntat starkt intryck-även om detta säger mer om hur låga mina förväntningar var på honom (normalt sett blir jag mer negativ till honom varje gång jag ser/hör hans , nu blev jag mer positiv) än på hans prestation i absoluta termer.

Han gjorde ju förstås en del missar. Som när han förblev svarslös efter det att Persson upprepade gånger pressade honom om att han ville införa en "extra pensionärsskatt", något som säkert gav många tittare intrycket att han ville höja skatten för pensionärerna. I själva verket handlar det ju om att de vill ha en riktad skattesänkning mot just löntagare. Det var synnerligen märkligt att Reinfeldt lät Perss on få dessa gratispoäng.

Och när Reinfeldt sa att de i utanförskapet inget annat hellre vill än att få jobb så gjorde han det ju svårbegripligt varför man skulle behöva sänka ersättningsnivåerna. Han kunde ju ha påpekat att all forskning visar (surprise, surprise) att jobbsökaraktiviteterna och villigheten att ta jobb med något sämre villkor än vad man tänkt sig ökar när ersättningsnivåerna sänks.

Annars gjorde han ganska bra ifrån sig. När det kom en snyfthistoria om en 36-årig (!) förtidspensionerad kvinna som klagade på att hon hade för lite pengar över, då påpekade han det faktum att om man kan ta hand om barn då kan man faktiskt också arbeta. Detta må den där 36-åringen ha upplevt som oförskämt, men det är ju något som jag tror de flesta tittare också inser. Här kunde han dock ha lagt till att det där med att ta hand om ett barn är att ha ett jobb och sagt att hon ju i själva verket nu arbetade i barnomsorgen, men att socialdemokraterna på grund av sin feministiska motvilja mot hemmamammor betalar dem sämre än de i kommunala dagis.

Reinfeldt gjorde också bra ifrån sig när han pressade Persson över den statistik som visade att fattigdomen är utbredd i Sverige, "trots" att Socialdemokraterna styrt i 65 av de senaste 74 åren, inklusive samtliga av de 12 senaste åren. Han pressade också honom bra när han påpekade hur Persson gjort upp med Peter Eriksson om att fortsätta höja elskatterna trots det utbredda missnöje som finns med höga elpriser.

Han framstod också som den vettigaste när han hade en klar lösning för den tittare som påpekade att hon och hennes man hade ett pressat schema och att det skulle klaras lättare om det blev billigare att anlita det i hemmet, till skillnad från Persson som bara fnyste och och sa att det inte skulle bli tal om att förbättra tittarens situation så länge det var en socialdemokratisk regering. Dock borde Reinfeldt här ha rättat Persson när Persson påstod att avdrag för hushållsnära tjänster skulle innebära en "subvention", vilket ju bara är trams. Trots avdraget skulle ju staten ändå få in skatteintäkter netto från tjänsten, vilket gör att det är helt fel att tala om det som subvention. Dessutom, som Expressen påpekade, borde Reinfeldt ha skjutit in sig på hur sossarna för byggarbetare infört en liknande "subvention".

Reinfeldt kunde alltså ha gjort betydligt bättre ifrån sig, men han var ändå klart bättre än väntat då han trots allt netto argumenterade ur ett svagt frihetlig synvinkel och då han för det mesta ändå var starkare än Persson.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home