Friday, September 08, 2006

Leijonborg är antiliberal

Igår frågades då Lars Leijonborg ut som sista av partiledarna. Fokus var så klart till en början på den där spionskandalen där Leijonborg gjorde ett ganska bra jobb utifrån sin dåliga situation att förklara minimera skadorna.

Vad som däremot gav mig mer dåliga vibbar var när de övergick till sakpolitiken. Precis som vid tidigare utfrågningar av t.ex. Persson och Reinfeldt så attackerades han från ett vänsterperspektiv. Varför vill du inte öka utgifterna mer där och där gick frågorna medans han aldrig blev ifrågasatt för att inte vilja sänka utgifterna tillräckligt eller sänka skatterna tillräckligt. Mats Knutsson gör sitt bästa för att få det att framstå som att förkortningen SVT står för Socialistiska Vänster Televisionen.

Än mer störande var Leijonborgs svar. Han attackerade religösa friskolor på den närmast skrattretande basisen att en muslimsk friskola kan komma att säga till sina elever att "kristendomen är fel". Detta är ju i praktiken vad de kommunala skolorna gör, där man istället lanserar det socialdemokratiska samhällssystemet (som ju Fp entusiastiskt är för) som paradiset.

Han beklagade också att han blivit tvungen att kompromissa genom att gå med på vissa begränsningar i bidragssystemen, samtidigt som han återupprepade mantra om hur man måste våga ställa krav osv. Han sa att folkpartiet var jättesnällt, men att man är snällast om man ställer krav samtidigt som man öser ut offentliga utgifter.

Att ställa krav för att få bidrag är ju förvisso nödvändigt för att begränsa skadeverkningarna på ekonomin, men det är långt ifrån oproblematiskt att staten ställer krav och därmed styr när man ju först tagit dessa pengar i de jättehöga skatter som Leijonborg är ointresserad av att sänka och sedan strikt villkorar hur medborgarna ska göra för att få tillbaka dessa. Detta innebär ju att styra människor och dess vardag, något som ett liberalt parti borde vara emot. Men folkpartiet är ju trots att de ibland kallar sig liberaler helt uppenbarligen ett antiliberalt parti.

1 Comments:

Blogger Christofer Nyman said...

Ja, RÄTT!

Jag tycker Äldre Folkpartist vara typ Socialdemokrati, därför jag tycker inte äldre Folkpartist vara riktig socialliberal. I dag är Fp närmare till Socialdemokrati än socialliberal. T.ex jag läste FP-webb och de är emot prostituerad. Jag tycker Bert Karlsson är fullständig socialliberal som är närmare till andra äldre folkpartist.
Jag tror Bert Karlsson är med i frizon i MUF-Webb, allians "nydemokraten2", där han skrivning om sin partiprogram i hans profil i frizon. Min upfattning om Bert Karlsson är inte jätte bättre än Leijonborg eftersom han är emot skattsänkning så stor men han är nästan lika mycket som nyliberal åsikt om personsfrihet. Trolig är han emot knarkhandel.

Hoppas LUF är mycket bättre än Leijonberg.

11:09 PM  

Post a Comment

<< Home