Wednesday, October 18, 2006

Anders Borg på den gamla goda tiden

Då han var nyliberal, vill säga. Här är en länk (tack Dennis Johansson för länken) till bokförlaget Ratios beskrivning av en bok skriven av honom i ett aktuellt ämne:

"Den statskontrollerade radion är ett uttryck som förekommer i media när det gäller t ex diktaturer i tredje världen. Men är inte även Sveriges Radio och Sveriges Television egentligen uttryck för samma idé: att viktiga etermedia skall styras av en elit och finansieras genom lagfästa, obligatoriska avgifter? Varför tas det för givet att allmänna radio- och TV-kanaler skall finnas, medan tanken på allmänna tidningar, böcker och tidskrifter eller filmer samtidigt anses bryta mot kravet på mångfald i ett fritt samhälle? Anders E Borg diskuterar i Förmynderiets teori framväxten av de politiska regleringarna inom etermedierna, främst radion, och försöker förklara hur de uppkommit."

Louise P. påminner oss också om ett citat av gamle Thomas Jefferson i frågan:

"To compel a man to furnish funds for the propagation of ideas he disbelieves and abhors is sinful and tyrannical."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home