Sunday, October 22, 2006

A-kassehöjning leder till flykt från facket?

Jag är i och för sig inte så entusiastisk inför regeringens förslag att betala delar av sina skattesäkningar genom att höja a-kasseavgiften och göra den obligatorisk. I och med att den blir obligatorisk innebär det ju att den del av skattesänkningen som finansieras med höjd a-kasseavgift bara blir en ren bokföringsillusion-folk betalar då lika mycket i skatt men har fått denna omdöpt till "a-kasseavgift" i stället för det mer ärliga gamla namnet inkomstskatt. Det innebär i och för sig inte någon försämring men det innebär ingen förbättring heller.

Nåväl, nu rasar dock sossarna och facken mot detta förslag och säger att den höjda a-kasseavgiften kommer leda till att folk inte kommer att ha råd att vara med i facket och kommer att gå ut.

Men poängen är ju att denna på papperet höjda avgift som sagt går till att finansiera en på papperet sänkt inkomstskatt. Vilket innebär att dessa fackmedlemmars ekonomi inte alls kommer att försämras. Och då det dessutom kommer att vara en verklig skattesänkning utöver den bokföringsillussion som omdöpandet av delar av inkomstskatten till a-kasseavgift så kommer ju faktiskt dessa fackmedlemmar att få förbättrad ekonomi.

Dessutom är det lite besynnerligt att facken har så låg tilltro till deras medlemmars vilja att vara med att de tror att det första de kommer att göra vid en liten ekonomisk försämring är att lämna facket.

En annan finansieringskälla till det så kallade jobbavdraget, slopandet av avdragsrätten för fackavgifter, kommer ju förstås däremot att minska viljan att vara med i facket eftersom den ökar marginalkostnaden för fackmedlemskap. Men att påstå att regeringens omdöpande av delar av inkomstskatten till "a-kasseavgift" kommer att leda till medlemsflykt är ju rent nonsens (Många av oss skulle ju för övrigt inte tycka att det vore så dåligt om de till socialdemokratin knutna facken försvagades, men oavsett om det är bra eller dåligt är det ändå ett faktum att så inte sker).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home