Wednesday, October 25, 2006

Skräpet "TV-licensen" finansierar

Syftet med "public service" ska ju vara (sägs det) att ge en kvalitetsbevakning som de fruktansvärda "kommersiella krafterna" inte sägs kunna ge. Men kvaliteten på samhällsbevakningen i "public service" är ofta av ytterst tvivelaktig kvalitet.

Ett bra exempel på det är denna artikel i Sveriges Radios nyhetsida på webben. Visst förekommer förvisso dåliga artiklar även i privatfinansierade medier, men poängen med "public service" är väl ändå att den ska vara bättre. Och till skillnad från i privatfinansierade medier så tvingas folk här betala för denna desinformation om sakers förhållande.

I artikeln som har titeln "Sänkt a-kassa gav inte fler tyska jobb" så hävdar reportern Kristian Åström alltså att den tyska a-kassesänkningen inte gav fler jobb. På vilka grunder då? Jo, han frågar en ekonom vid namn Karl Brenke och någon fackföreträdare vid namn Markus Franz.

De hävdar helt enkelt, utan att komma med någon antydan till siffror för att bevisa sina påståenden att det inte gett några nya jobb. På vilka grunder de gör detta påstående är oklart. Arbetslösheten har ju faktiskt fallit och sysselsättningen ökat efter det att sänkningen infördes .

Det blir faktiskt närmast komiskt när den där så kallade ekonomen (eller reportern, det är oklart i vilken grad det citeras eller om det är reportern som försöker sig på den för honom uppenbart ovana uppgiften att tänka) ska komma med något som liknar en förklaring till varför han inte kan se att det skapats några nya jobb. Först konstaterar han att syftet med sänkningen förutom den direkta utgiftsbesparingen för statskassan är att få arbetslösa att acceptera jobb med lägre lön. Sen påstås det helt enkelt att det misslyckats, varpå det i nästa stycke sägs "I till exempel forna Östtyskland arbetar miljoner redan i en växande låglönesektor".

Alltså: först säger ekonomen/reportern att reformen ej visat sig ge fler låglönejobb, sen sägs att låglönesektorn är växande.

Och sådant förvirrat och självmotsägande resonemang betecknar den "TV-licens" finansierade statsradion som seriös samhällsrapportering!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home