Tuesday, November 28, 2006

Skuldavskrivning är bistånd

Jag har ju upprepade gånger (exempelvis här) framhållit mitt motstånd mot målet att slänga bort 1% av BNI på bistånd, som av någon underlig anledning blivit någon slags helig graal för alla riksdagspartier utom moderaterna, och moderaterna har ju som väntat gett efter för de andra tre partiernas krav. Jag anser ju att 30 miljarder i bistånd är 30 miljarder för mycket.

För folk som sväljer innehållet i denna missvisande SR-artikel så kanske man kan tro att jag skulle glädjas. Den påstår ju nämligen att 1 miljard av biståndsbudgeten kan användas för skattesänkningar. Om det ändå hade varit så väl.

Men vad man gör är att okritiskt citera den socialdemokratiska biståndstalesmannen som påstår detta. Premisen bakom hans påstående är då för det första att bara en tiondel av avskrivningen är en kostnad och för det andra att skuldavskrivningen inte är bistånd. Angående det första är jag ju förståss i och för sig medveten om periodiseringsproblematik i bokföringen och att den verkliga kostnaden för de nämnda avskrivningarna mycket väl kan till stor del ha legat i tidigare år. Men man tillämpar ju här en dubbelmoral då man inte tidigare år tagit med den verkliga kostnaden och inte nu tar med den verkliga kostnaden i år för framtida avskrivningar.

Angående det andra är det helt obegripligt hur man inte kan se skuldavskrivning som bistånd. Sskuldavskrivning innebär ju att man ger bort pengar till andra länder. Att inte ta med det hade ju inneburit att biståndet hamnat på mer än 30 miljarder.

Att nu SR och andra biståndsanhängare försöker att mixtra med begreppen här innebär ju att svenska skattebetalare riskerar att bli skinnade på ännu mer än 1% av BNI.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home