Thursday, December 14, 2006

2 goda nyheter

Apoteksmonopolet ska avskaffas och centern överger försvar av TV-"licens". Nu är det bara Kd bland de borgerliga som håller fast vid det. Tyvärr så lär även det nya systemet innebära skattefinansiering, men det innebär ändå en marginell förbättring eftersom Radiotjänst kan skrotas.

4 Comments:

Anonymous Per Hedetun said...

Angående avskaffandet av TV-licensen vill jag säga följande: Skattefinansiering framstår inte som ett alternativ i mina ögon. Det blir ju då omöjligt att undvika skatten, eftersom den inte längre är baserad på innehav av mottagare.

Likt de flesta andra skatter betalar man den då enbart för att man råkar vara registrerad som medborgare (och inte vill möta statsmaktens vapen).

Det blir dessutom betydligt enklare för staten att höja skatten, då den inte redovisas för "kunden" (för att nu använda Radiotjänsts terminologi) likt TV-licensen.

Nej, jag har mycket svårt att se att det föreslagna systemet skulle innebära ens en marginell förbättring. Då ser jag hellre att staten håller fast vid TV-licenstramset.

TV-licensen är busenkel att kringgå (ja, det är olagligt och det är väl bäst att här tillägga att jag inte uppmuntrar till lagbrott), och den är dessutom någorlunda rättvis då den inte drabbar oss som har bättre saker att lägga pengar på än dumburkar.

Hu, jag trodde aldrig att jag skulle försvara TV-licensen! Och detta har de Nya Moderaterna(TM) drivit en till...

Bohman, kom tillbaka!

3:18 PM  
Blogger stefankarlsson said...

Per, du är lika legalt bunden att betala TV-"licens" som andra skatter. Och det går att illegalt göra ansträngningar för att undvika båda.

Skillnaden när TV-licensen avskaffas är att Radiotjänst och dess kringresande terrorister (aka "pejlare") försvinner, vilket innebär en samhällsekonomisk besparing.

2:13 AM  
Anonymous Per Hedetun said...

Men som jag sa: man är endast bunden om man innehar TV-mottagare. Det är åtminstone någorlunda "rättvist". I det nya systemet tvingas ALLA betala, oavsett om man tittar på TV eller ej.

Själv har jag avvecklat TV-mottagaren för gott, och vill då sannerligen inte vara med och stödja "public service". Eftersom jag inte har några ministerambitioner kan jag här utan omsvep också erkänna att när jag innehade TV-mottagare betalade jag självfallet inte heller någon "licens". Men det talar vi tyst om. ;)

Jag hyser inget annat än avsky gentemot TV-gestapo, men ser ändå hellre att de får fortsätta med sitt meningslösa (och vidriga) "yrke", då de ju - lyckligtvis - helt saknar befogenheter.

Begreppet "samhällsekonomisk vinst" är ett falsarium. Staten ger aldrig, eller åtmistone ytterst sällan, upp resurser. Pengarna som idag slösas bort på Radiotjänsts administration kommer naturligtvis inte att komma oss - de bestulna - till gagn när myndigheten är avvecklad. Nej, istället hamnar ju pengarna i någon annan byråkrati.

Glöm inte heller att 100 man kommer att avskedas i Kiruna om man lägger ner Radiotjänst, och då lär det bli ett dj-a liv där uppe. Förmodligen får man alltså hitta på nån ny tramsmyndighet för att "skapa sysselsättning". Herre du milde...!

Gläds (nåja) åt att pengarna nu slösas bort inom Radiotjänst. Ett effektivt nyttjande av statliga medel är endast av ondo!

Och återigen: om TV-licensen nu skall bakas in i statsbudgeten blir den ju i praktiken "dold" för Svensson. Därmed kan Riksdagen utan större bekymmer höja avgiften utan att Svensson protesterar. Att expandera omfattningen av avgiften, så att den även skall täcka andra suspekta "kultursatsningar", är också betydligt lättare.

Det har ju tidigare talats om att TV-licensen skulle ersättas av en "mediaavgift", vilken även skulle omfatta datorinnehav. Ett sådant system blir nu mycket enklare att införa.

...så läser man idag att bensinskatten trots allt kommer att höjas. Citerar Anders Borg: "-Så var det då [i valrörelsen] men vi ska också ta ansvar för statsfinansieringen och då tvingas man till tuffa prioriteringar." Giv mig kraft!

(But I digress...)

7:29 PM  
Blogger stefankarlsson said...

Per-visst kan man lagligt undgå TV-skatten genom att inte ha en TV-mottagare. Precis som man lagligt kan undgå bilskatten genom att inte ha en bil. Och lagligt undgå alkoholskatter genom att vara helnykterist. Men det gör det inte till mindre av en skatt.

Sen ditt argument att om man la ned Radiotjänst så skulle politikerna spendera besparingen på något annat-för det första så gäller likafullt att den sysselsättning som Radiotjänsts personal ägnar sig åt det skulle ju kunnas användas som argument mot alla tänkbara utgiftsbesparingar, vilket då skulle omöjliggöra all slags framgång.

Sen finns det ju andra positiva punkter nytta med att stoppa in "public service" ( den missvisande eufemismen för statstelevision) direkt i statsbudgeten just eftersom att den idag inte direkt ställs i konflikt med politikers många andra "pet projects": biståndet till jihadister i "Palestina", kommunister i Kuba och meningslösa "utvecklingsprojekt" i Afrika , a-kassan, "vården, skolan och omsorgen" osv. Just detta är ju vänsteranhängares främsta argument mot TV-skatt: eftersom den inte formellt ses som en del av statsbudgeten och något som därmed står i konflikt med andra utgifter så riskerar den inte på samma sätt att skäras ned och ställas inför besparingskrav.

Det finns därför anledning att tro att inte bara kommer vi att behålla hela besparingen från avskaffandet av Radiotjänst, utan vi kanske kan få behålla ännu mer. Att helt slopa "public service" (som vi båda nog förordar) är tyvärr inte politiskt realistiskt, men genom att ställa kostnaderna för den mot andra utgiftsposter kan det nog bantas.

12:44 AM  

Post a Comment

<< Home