Thursday, November 30, 2006

Ytterligare en spik i SR-Kristian Åströms kista

Med anledning av att tyska statistikmyndigheter nu meddelar att sysselsättningstillväxten i Tyskland fortsätter med allt högre fart och arbetslösheten går ned trots ett ökat arbetskraftsdeltagande, så kan jag inte låta bli att påpeka hur detta ytterligare förlöjligar Kristian Åströms förvirrade SR-artikel.

Nej, jag säger inte att de tyska erfarenheterna bevisar någonting, särskilt då som det sker i ljuset av en allmän europeisk konjunkturuppgång. Att hög a-kassa, allt annat lika, höjer arbetslösheten finns det ju goda teoretiska skäl att tro på, och det är på dem jag grundar min uppfattning. Men den där clownen Åström påstod ju att de tyska erfarenheterna skulle på något sätt motbevisa det eftersom det inte skulle ha blivit några nya jobb. Nu ser vi dock hur han till och med utifrån sin egen missvisande "metodologi" blir avfärdad.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home